Sedemnásť

Keď  som mala 17 a dlhé blond vlasy,
zhltla som všetku múdrosť sveta, myslela som si. 
Keď  som mala 17, celý svet bol len môj, 
myslela som si, že sama prekonám každý bôľ.

Keď som mala 17,  mala som veľa túžob,
myslela som si, že sa splnia aj bez životných skúšok.
Keď som mala 17, nebol si tu ešte pri mne,
no verila som, že raz prídeš a pozrieš sa mi do duše len úprimne.

[Refrén]
Slnko žiari a mesiac svieti aj keď nemám 17,
hľadám stále svoju cestu, snažím sa ju vo dne aj v noci nájsť.
Vonku sneží a je mráz aj keď už nemám 17,
hľadám stále svoju cestu, snažím sa ju v mraze aj v snehu nájsť.

Už nemám 17, no stále dlhé blond vlasy,
nezhltla som všetku múdrosť sveta, to už dobre viem  asi.
Už nemám 17 a nie je celý svet len môj,
no už nechcem sama prekonávať svoj vlastný bôľ.

Už nemám 17,  stále mám veľa túžob,
a už viem, že sa nesplnia bez životných skúšok.
Už nemám 17, no stále si tu pri mne,
A ja  verím, že mi hľadíš do duše len úprimne.

[Refrén]
Slnko žiari a mesiac svieti aj keď nemám 17,
hľadám stále svoju cestu, snažím sa ju vo dne aj  v noci nájsť.
Vonku sneží a je mráz aj keď už nemám 17,
hľadám stále svoju cestu, snažím sa ju v mraze aj v snehu nájsť.