Štúdiové nahrávky

Nahrávky zrealizované v našom maličkom štúdiu. Nie sme ani grafici, ani filmári, takže namiesto videa je obrázok, ktorý je graficky spracovaný tak, ako je. Ide nám o muziku.

Naša úplne prvá štúdiová nahrávka.
Spieva a text napísala Hanka Mokošová, hudbu zložil a nahral Palo Dedík.
Copyright (c) 2024 Palo Dedík, všetky práva vyhradené.