Technické informácie a podmienky

Rider (stiahnuť vo formáte PDF)
Ako ozvučiť Leslie?

 • Minimálna veľkosť pódia: 3x3m (prípadné pochybnosti je nutné konzultovať)
 • Musí byť zabezpečená dostatočná ozvučovacia aparatúra, zvukový technik, kabeláž, apod. V prípade požiadavky na zabezpečenie produkcie vlastnými technickými prostriedkami, čítajne kapitolu nižšie
 • Spev
  • Mikrofón Shure Beta58 (vlastný)
  • 1x monitor (do monitoru iba spev)
 • Organ
  • v exteriéri (na trávniku, apod): pod organ je potrebné zabezpečiť spevnenú podložku aspoň o veľkosti 1,5×1.5m (prípadné pochybnosti je nutné konzultovať)
  • 2x 230V
  • 1x monitor (do monitoru iba spev)
 • Leslie (vlastné, asi 1-3m od organu)
  • 1x 230V
  • 2x nástrojový mikrofón (Shure SM57, apod), so stojanmi (stereo, jeden vľavo, druhý vpravo), Mikrofóny aj so stojanmi môžeme použiť vlastné, o tejto požiadavke je ale nutné včas a jasne informovať.
  • 1x basový mikrofón (napr. Shure Beta52) so stojanom (pan: center). Mikrofón aj so stojanom môžeme použiť vlastný, o tejto požiadavke je ale nutné včas a jasne informovať.
 • Osvetlenie: bez zvláštnych nárokov, pódium musí byť osvetlené tak, aby naň bolo z hľadiska jasne a zreteľne vidieť, na pódiu musí byť možné zreteľne vidieť ovládacie prvky nástroja, apod. Na akciách v exteriéri, ktoré sa konajú za bieleho dňa, osvetlenie nepožadujeme.
 • Potrebný čas na prípravu a zvukovú skúšku: cca. 30min, počas celej tejto doby požadujeme súčinnosť zvukového technika
 • Občerstvenie: minimálne 2x 1,5 litra balenej neperlivej (resp. jemne sýtenej) vody (prípadne čapovaná kofola)

Zabezpečenie produkcie vlastnými technickými prostriedkami

 • Minimálna veľkosť pódia: 3x3m (prípadné pochybnosti je nutné konzultovať)
 • Elektrická sieťová prípojka 230V/10A/50Hz v bezprostrednej blízkosti pódia (prípadné pochybnosti je nutné konzultovať)
 • Vnútorné priestory zhruba do 100 ľudí, v exteriéroch: menšie terasy reštaurácií, apod. Naša hudba nie je hlučná.
 • Osvetlenie: na zvláštnu požiadavku 2 malé (vlastné) svetelné rampy. Inak nám stačí, ak pódium bude osvetlené tak, aby naň bolo z hľadiska jasne a zreteľne vidieť, na pódiu musí byť možné zreteľne vidieť ovládacie prvky nástroja, apod. Na akciách v exteriéri, ktoré sa konajú za bieleho dňa, osvetlenie nepožadujeme.
 • Potrebný čas na prípravu a zvukovú skúšku: minimálne 90 minút.
 • Občerstvenie: minimálne 2x 1,5 litra balenej neperlivej (resp. jemne sýtenej) vody (prípadne čapovaná kofola)