Rieka

Na vlnách rieky pokoj hľadáme, to ticho cítiť aj v nás.
Putá lásky z rúk skladáme, v srdci mám tvoj hlas.
Pohľad do očí, so mnou zatočí, sme láskou zmoknutí.
Zohrej ma v náruči, kým noc zakročí, nerátaj minúty....

[Refrén]
Ooooooh..........  nechaj sa viesť, nechaj sa viesť..... 
Ooooooh .........  nechaj sa životom viesť ...... 

Nemysli na život na brehu rieky, ten je mimo nás.
Zabudni na všetko, na naše hriechy, zastav na chvíľu čas.
Zatajme dych, hviezdy nám zasvietia na cestu ďalekú.
Postavme mosty z našich bozkov, zdoláme aj rieku.....

[Refrén]
Ooooooh..........  nechaj sa viesť, nechaj sa viesť..... 
Ooooooh .........  nechaj sa životom viesť ...... 

[Sólo]

[Refrén]
Ooooooh..........  nechaj sa viesť, nechaj sa viesť..... 
Ooooooh .........  nechaj sa životom viesť ...... 

Nemysli na život na brehu rieky, ten je mimo nás.
Zabudni na všetko, na naše hriechy, zastav na chvíľu čas.
Zatajme dych, hviezdy nám zasvietia na cestu ďalekú.
Postavme mosty z našich bozkov, zdoláme aj rieku.....

[Záver]
Zastav túto chvíľu, nech plynie len v rieke čas,
nech vlny plávajú opačným smerom a
rieka žije..... oooh.... rieka žije v nás.....